Co-active Coaching

El Co-Active Coaching™ és el model de coaching més extès actualment a tot el món. S’estudia a The Coaches Training Institute (CTI), la primera organització acreditada per la Federació Internacional de Coaches. Parteix del punt de vista que el client és una persona amb recursos, creativa i que és perfecta tal com és, i s’anomena co-actiu perquè el client i el coach treballen junts d’una manera dinàmica, holística i no-directiva.

Veig el client com un genet assegut a les espatlles d’un elefant. El genet és la seva part racional (conscient) i l’elefant és la seva part més instintiva i emocional (inconscient). Per fer avançar al meu client no n’hi ha prou amb parlar amb el genet (que és el que ensenyen en el 99% de les escoles de coaching).

El coaching co-actiu és ideal per tractar amb el genet, aquella part que sap (o no) el QUÈ vol o cap a on vol anar, i pren decisions. I el clean coaching és ideal per tractar amb l’elefant, la part més profunda i poderosa del client, aquella part que sap COM anar allà on vol anar. Cal dir però que el coaching co-actiu també serveix per tractar amb l’elefant (per exemple al posar-te en contacte amb els teus valors i amb les teves emocions) però no amb la mateixa profunditat que el clean coaching.

Al final, combinant els dos estils de coaching aconsegueixo movilitzar la totalitat del Ser del meu client, de manera que recupera la Confiança en Ser ell mateix i això fa que els resultats siguin transformadors i duraders.

Hi ha escoles de coaching – especialment les que estan orientades a resultats i enfocades en l’àmbit de l’empresa – que s’enfoquen només a tractar amb el genet. Des del meu punt de vista, l’impacte que té en la persona és superficial. És com intentar que un gos estigui content ensenyant-lo a moure la cua.

Com a coach he estat acreditat per CTI com a Certified Professional Co-Active Coach (CPCC). Això vol dir que he realitzat formació avançada en coaching durant 6 mesos, temps durant el qual vaig realitzar 100 hores de coaching amb clients com tu. Per accedir a la certificació prèviament cal estudiar uns altres 6 mesos per fer 5 cursos que formen el Core Curriculum.

També m’he format com a coach en l’estil de Clean Coaching & Emergent Knowledge, l’estil de coaching més futurista que he vist mai, doncs enlloc de tractar amb el conscient del client (el genet),  mobilitza el seu inconscient (l’elefant) amb la mínima intervenció del coach. El clean coach facilita que emergeixin solucions (emergent knowledge) de les profunditats del client, i es recolza molt en l’ús especial de l’espai i la metàfora.

Si el coaching co-actiu és “ciència”, el clean coaching és “art”.Si el coaching co-actiu parla amb el neocortex del client (la última part del cervell que es va desenvolupar), el clean coaching parla amb el sistema límbic (el cervell més antic). Si el primer és l’estil de coaching que més s’estudia a tot el món, el segon és un estil quasi desconegut. Però ambdós es complementen i produeixen resultats sorprenents.

el inconsciente mal utilizado

L’ús incorrecte de l’inconscient

El neocortex, la última evolució del cervell humà, va néixer per assistir al cervell primitiu i antic (sistema límbic). Es a dir, el genet va aparèixer per facilitar la vida a l’elefant. El que passa és en la societat d’avui s’han invertit molts papers i actualment veiem genets que enlloc d’assistir i ajudar a l’elefant, es converteixen en domadors i els elefants esdevenen elefants de circ (limitant el seu potencial). El coaching que practico intenta recuperar la dignitat i el poder de la persona, alineant la visió del genet amb la força de l’elefant.

Com veus, darrera les meves titulacions oficials, hi ha moltes hores de formació i pràctica. I això sense comptar la formació adicional i les hores d’experiència acumulades fent coaching amb directius, emprenedors, i en general persones compromeses a fer un salt quàntic en la seva vida.

Al blog aniré comentant diferents aspectes del Co-Active Coaching™, del Clean Coaching i finalment del meu particular estil com a coach.